OMA VALINTA

NUORET TERVEELLISTEN ELÄMÄNTAPOJEN EDISTÄJINÄ

Oma Valinta –Nuoret terveellisten elämäntapojen edistäjinä

Hankkeen tavoitteena on nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen kouluarjessa ja uusien toimintamallien kehittäminen nuorten kanssa toimimiseen. Hankkeessa yläkouluikäiset nuoret päättävät, miten terveyttä edistäviä muutoksia tehdään koulun arjessa. Päämäärään pyritään rakentamalla koulun arkeen sopiva nuorten osallistamisen malleja.

 

Mallin avulla taistellaan lihomisen ja kakkostyypin diabeteksen lisääntymistä vastaan toiminnallisesti ja nuoria kiinnostavalla tavalla.

Koulun Oma valinta- mallin myötä pyritään kehittämään:

  1. OSALLISTAVA KOULU – HYVINVOIVA NUORI.
  2. VIIHTYISÄMPI KOULUPÄIVÄ.
  3. KONKREETTISIA MUUTOKSIA, JOTKA EDISTÄVÄT NUORTEN TERVEITÄ ELÄMÄNTAPOJA.
    • Lisää liikettä koulupäivään
    • Vähän liikkuvien nuorten aktivointi
    • Kouluruokailun ja välipalatarjoilun kehittäminen

  4. TOIMIVIA KÄYTÄNTÖJÄ KAIKKIIN SUOMEN PERUSKOULUIHIN.

 

Lisätietoja tekemistämme kokeiluista ja toimintakulttuurin muutoksista yhteistyökouluissa löydät Oma valinnan -blogista ja Oma valinta Facebook-sivulta.

LÄHDE MUKAAN

ILMOITTAUDU MUKAAN OMA VALINTA – KOULUKSI!

ILMOITTAUDU