TEKNOLOGIA MULLISTI OPPILAIDEN KUULEMISEN JOKINIEMESSÄ YLÄKOULUSSA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus tulee voimaan suomalaisiin kouluihin syksyllä 2016. Uusi opetussuunnitelma haastaa suomalaisia peruskouluja uudistumaan ja kehittämään toimintaa yhä enemmän oppilaslähtöiseksi. Oppilaiden rooli tulee muuttumaan yhä aktiivisemmaksi toimijaksi kouluarjessa. Oma valinta –hankkeessa luodaan kouluihin uusia ja toimivia käytänteitä muun muassa oppilaiden osallistamiseen koulun terveydenedistämistyöhön. Teknologia, osallisuus...

0

KOULURUOKAILUVERKOSTON TOIMIJAT JA VAIKUTTAJAT

Kouluruokailuverkosto koostuu isosta joukosta toimijoita, joilla kullakin on omat tavoitteet, mielenkiinnonkohteet ja tehtävät. Esimerkiksi media pystyy mainonnalla ja uutisoinnilla luomaan mielikuvia ruoasta. Riippuen se, miten mediassa nostetaan kouluruokailua esille on väistämättä vaikuttamassa myös ihmisten suhtautumiseen kouluruokailua kohtaan. Miten teidän koulussa kyseiset toimijat ovat vaikuttamassa kouluruokailuun? Lähde: Tikkanen, I....

0

Uutiskirje 1/2016

Oma valinta jalkautunut koulumaailmaan – ”Liikkuen parempi fiilis” Oma valinta –hankkeen kouluvierailukiertue Lahdessa Oma valinta -tiimi on jalkautunut koulumaailmaan ja nuorten kanssa on ideointipajoissa päästy edistämään oman koulun hyvinvointia. Työpajojen pääteemoina ovat nuorten osallisuus sekä koko koulua koskeva terveyden edistäminen. Millaisia toimintoja olemme käynnistäneet kouluissa? Seuraa meitä Facebookissa:...

0

Kinnulan lukion liikuntaviikko 7.-11.12.2015

Voiko liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen onnistua 2. asteella? Eikö lukiossa ole aina niin kiire, ettei tällaiselle voi olla aikaa? Jumppapallot oppitunneilla? Kävelyretket ruotsin tunnilla? Koko koulua aktivoiva lentopalloturnaus? Miten tämä kaikki on mahdollista yhden viikon aikana? Tutusta, miten Kinnulan lukion oppilaat lähtivät rakentamaan lukion...

0

10 syytä syödä kouluruokaa

Viime vuosina on keskusteltu paljon kouluruokailun arvostuksesta ja maksuttomuudesta. Osaavatko lapset ja nuoret arvottaa ilmaisen kouluruokailun riittävän korkealle? Voisiko sen muuttaa jopa Suomessa maksulliseksi, jotta sen arvostus paranisi? Kannustan kaikkia lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia puhumaan kouluruoasta positiivisesti ja kannustetaan säännölliseen ruokailuun. Oma esimerkki on...

0

Oppilaiden aktivointi vapaa-ajalla myös opettajien vastuulla?

Miten kannustaa oppilaita liikkumaan vapaa-ajalla? Viikonloppuisin? Entä loma-aikoina? Onko tämäkin koulun ja opettajan vastuulla? Tässä hyvä, helppo ja innostava esimerkki, jonka eräs opettaja toteutti helsinkiläisessä koulussa. Ota oppilaat mukaan ideointiin ja toteuttakaa haaste esim. yhden viikon tai kuukauden verran.   Hei, Olemme oppilaiden kanssa suorittaneet joulukuun ajan #touhukalenteria, joka...

0

Yläkoulun oppilaat kehittävät liikkumista ja kouluruokailua

Mistä on kyse? • Lapset ja nuoret liikkuvat selvästi suosituksia vähemmän • Vain noin 60 prosenttia yläkouluikäisistä syö koululounaan päivittäin • Oppilaat aktiivisina toimijoina koulujen terveydenedistämistyössä • Oma valinta –hanke on edistämässä yläkouluikäisten nuorten terveystottumuksia ”Meidän koulussa on pitkät välitunnit. Ne ovat mahdollistamassa liikkumisen ja hengailun välitunnilla. Nyt koulussa on...

0

Innokkaat lukiolaiset vastasivat hallituksen huutoon

Hallitus tuskin ennätti esittää kärkihankkeensa, niin Tikkurilan lukiolaiset Vantaalta halusivat tarttua haasteeseen. Tikkurilan lukiolaiset halusivat järjestää monipuolista välituntiliikuntaa (mm. jalkapallo, amerikkalainen jalkapallo, tanssi ja temppuilu) Jokiniemen peruskoululaisille. Kyseessä on ainutlaatuinen kokeilu Suomessa, mutta toimintamalli on todettu hyväksi mm. Sveitsissä, jossa lukioikäiset vetävät säännöllisesti kerhotoimintaa koulupäivän aikana...

0

Pelicansin kouluvierailukiertueilla puhutaan terveistä elämäntavoista

Suomen uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu kärkihankkeeksi lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja istuvan elämäntavan vähentäminen. Jatkossa kouluissa tulisi liikkua tunti päivässä. Linjaus on tervetullut oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Samoin perusopetuksen opetussuunnitelma haastaa kouluja yhä enemmän oppilaiden osallisuuden edistämiseen kouluarjessa. Mukaan talkoisiin on haastettu myös 3. sektorin...

0

Lisää liikettä oppitunneille

Tiesitkö, että suomalaiset lapset ja nuoret viettävät suurimman osan koulupäivästä istuen. Edes jokailtainen juoksulenkki ei pelasta sairauksilta, jos istuu päivittäin yli 9 tuntia? "On huomattu, että runsas istuminen on itsenäinen kuolemaa aiheuttava riskitekijä, vaikka liikkuisi paljon. Logiikka on sama kuin tupakoinnissa. Ei tunnin lenkki poista niitä...

0