Osallisuus-työpajoissa kuultua

Viime viikkoina Oma valinta -hanke on kiertänyt eri maakuntia Liikkuva koulu -seminaareissa. Työpajojen teemana on ollut oppilaiden osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa. Työpajoissa osallistujien tavoitteena on ollut vaihtaa kokemuksia, saada eväitä omaan työhön sekä muistella osallisuuden merkitystä. Työpajoissa koettiin loistavia oivalluksia ja arkisia huomioita - haasteita unohtamatta. Osallistujilta...

0

Vähän liikkuvat nuoret ideoivat aktiivisempaa koulupäivää

Orimattilassa vähän liikkuvat nuoret pääsivät ideoimaan aktiivisempaa koulupäivää. Ideointipajaan osallistui 40 yläkouluikäistä nuorta, jotka eivät muutoin osallistu aktiivisesti koulun toimintakulttuurin kehittämiseen, eikä välituntitoimintaan. Miten prosessi eteni? 1. Opettajat jakoivat kutsun "vähän liikkuville nuorille" sekä muutamille aktiivisille nuorille ideapajaan osallistumisesta. 2. Kaikki kutsun saaneet saivat osallistua mukaan pitkän välitunnin...

1

Yläkoulun oppilaat vertaisohjaajina

Orimattilan yhteiskoulussa yläkouluikäiset oppilaat toimivat vertaisohjaajina muille yläkoulun oppilaille. 1. Halukkaat oppilaat saivat ilmoittautua liikunnanopettajalle vertaisohjaajiksi. 2. Nuoret kokoontuivat opettajan johdolla ideoimaan vireitä välkkiä. 3. Oppilaat lähtivät toteuttamaan ideapajassa nousseita ideoita koulun pitkällä välitunnilla. Oppilaat huolehtivat pelivälineet, toiminnan markkinoinnin, ohjaamisen ym. Kannustamme myös teitä ottamaan nuoret mukaan koulupäivän liikunnallistamiseen! Avain muutoksen synnyttämiseen...

0

OSALLISUUSOPAS JULKAISTU!

OSALLISUUSOPAS Liikkeen lisäämiseen ja kouluruokailun kehittämiseen Opas tarjoaa 15 käytännönläheistä esimerkkiä oppilaiden osallistamiseksi. Oppaasta löydä step-by-step -ohjeet mm. seuraaviin teemoihin: - Sähköinen oppilaskysely - Harrastusvälitunti - Vähän liikkuvien aktivointi - Lukiolaiset liikuttaa yläkoululaisia - Liikkuen luokkaretkelle - Sokeripalanäyttely - Kouluruoka-TET Oma valinta -hankkeen tavoitteena on nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen kouluarjessa ja uusien toimintamallien kehittäminen...

0

Olympialaiset innosti satoja nuoria liikkeelle

Vantaan Jokiniemen koulun oppilaat järjestivät yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa Olympialaiset-teemalla liikuntapäivän. Päivän aikana oppilaat, opettajat, vanhemmat ja paikalliset 3. sektorin toimijat järjestivät aktiviiteettäjä koulupäivään. Päivän aikana oppilaat pääsivät kokeilemaan mm. - Tasapainoskoottereita - Kahoot-kilpailuja - Yleisurheilua - Koripalloa - Ym...

0