Blogi

MITEN HYVINVOINTITEEMAA VIEDÄÄN ETEENPÄIN PILOTTIKOULUISSAMME.

Osallisuusopas julkaistaan koulujen käyttöön pe 19.8.

Oma valinta-hankkeen osallisuusopas tarjoaa konkreettisia toimintamalleja koulujen terveydenedistämistyöhön. Osallisuusoppaassa jaetaan hyviä käytännön esimerkkejä: a. liikkeen lisäämiseen b. kouluruokailun kehittämiseen oppilaita osallistavin menetelmin. Osallisuusopas julkaistaan koulujen käyttöön perjantaina 19.8. Lisätietoja hankeesta: Henri Karjula Projektipäällikkö p. +358 44 4165 494 henri.karjula[at]nuortenakatemia.fi...

1

YLE: ”Välituntiliikunta on vähentänyt koulukiusaamista”

Yläastelaisten epäterveellisiin ruokailutottumuksiin ja liikunnan puutteeseen yritetään keksiä lääkkeitä yhdessä nuorten itsensä kanssa. Käynnissä on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kolmivuotinen Oma valinta -hanke, joka pantiin alulle, jotta hyviä keinoja terveyden edistämiseksi voitaisiin jakaa koulujen kesken. – Tilanne on osin huolestuttava, ja se koskettaa isoa osaa suomalaisista...

1

Oma valinta -hanke vastaa uuden opetussuunnitelman haasteisiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus tulee voimaan suomalaissa kouluissa tänä syksynä. Uusi opetussuunnitelma haastaa suomalaiset peruskoulut uudistumaan ja kehittämään toimintaansa yhä enemmän oppilaslähtöiseksi. Oppilaiden rooli tulee muuttumaan yhä aktiivisemmaksi kouluarjessa. ”Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa suomalaisia kouluja ottamaan oppilaat mukaan heitä koskevan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.” kertoo projektipäällikkö Henri...

1

Ympäristö sanelee nuorten ruokavalintoja

Terveyskäyttäytyminen muovautuu lapsuus- ja nuoruusiässä. Ruokavaliolla on kiistattomat vaikutukset lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liiallinen sokerin saanti, aamupalan ja terveellisten välipalojen ja jopa koululounaan väliin jättäminen ovat yleisiä ongelmia kouluikäisten ruokailukäyttäytymisessä. Kouluterveyskyselyn mukaan jopa kolmannes yläkouluikäisistä nuorista ei syö koululounasta päivittäin. Kodin ja koulun rooli lasten...

1