Blogi

MITEN HYVINVOINTITEEMAA VIEDÄÄN ETEENPÄIN PILOTTIKOULUISSAMME.

Ruusuvuoren koulussa oppilaat ohjaavat luokkakavereitaan pitkällä välitunnilla

Ruusuvuoren koulussa Vantaalla oppilaat on otettu hyvin mukaan koulutoiminnan kehittämiseen. Koulussa toimii perinteisten oppilaskunnan ja tukioppilastoiminnan lisäksi mm. ruoka-agentit ja Guru-tiimi. Guru-tiimi järjestää pitkillä välitunneilla ohjattua toimintaa koulun ATK-luokassa. Pitkällä välitunnilla oppilailla on mahdollisuus mennä myös kirjastoon ja liikuntasaliin liikkumaan. Lokakuussa pääsemme ideoimaan koko koulun voimin...

1

Vähän liikkuvat nuoret ideoivat aktiivisempaa koulupäivää

Orimattilassa vähän liikkuvat nuoret pääsivät ideoimaan aktiivisempaa koulupäivää. Ideointipajaan osallistui 40 yläkouluikäistä nuorta, jotka eivät muutoin osallistu aktiivisesti koulun toimintakulttuurin kehittämiseen, eikä välituntitoimintaan. Miten prosessi eteni? 1. Opettajat jakoivat kutsun "vähän liikkuville nuorille" sekä muutamille aktiivisille nuorille ideapajaan osallistumisesta. 2. Kaikki kutsun saaneet saivat osallistua mukaan pitkän välitunnin...

1

Yläkoulun oppilaat vertaisohjaajina

Orimattilan yhteiskoulussa yläkouluikäiset oppilaat toimivat vertaisohjaajina muille yläkoulun oppilaille. 1. Halukkaat oppilaat saivat ilmoittautua liikunnanopettajalle vertaisohjaajiksi. 2. Nuoret kokoontuivat opettajan johdolla ideoimaan vireitä välkkiä. 3. Oppilaat lähtivät toteuttamaan ideapajassa nousseita ideoita koulun pitkällä välitunnilla. Oppilaat huolehtivat pelivälineet, toiminnan markkinoinnin, ohjaamisen ym. Kannustamme myös teitä ottamaan nuoret mukaan koulupäivän liikunnallistamiseen! Avain muutoksen synnyttämiseen...

0

OSALLISUUSOPAS JULKAISTU!

OSALLISUUSOPAS Liikkeen lisäämiseen ja kouluruokailun kehittämiseen Opas tarjoaa 15 käytännönläheistä esimerkkiä oppilaiden osallistamiseksi. Oppaasta löydä step-by-step -ohjeet mm. seuraaviin teemoihin: - Sähköinen oppilaskysely - Harrastusvälitunti - Vähän liikkuvien aktivointi - Lukiolaiset liikuttaa yläkoululaisia - Liikkuen luokkaretkelle - Sokeripalanäyttely - Kouluruoka-TET Oma valinta -hankkeen tavoitteena on nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen kouluarjessa ja uusien toimintamallien kehittäminen...

0