Blogi

MITEN HYVINVOINTITEEMAA VIEDÄÄN ETEENPÄIN PILOTTIKOULUISSAMME.

Nuorten Akatemia etsii KORKEAKOULUHARJOITTELIJAA keväälle 2016

Nuorten Akatemia on nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo. Yhdistämällä nuorten näkemykset ja ideat sekä Nuorten Akatemian pitkäaikaisen kokemuksen yhteistyöhankkeista voimme tarjota erityislaatuisia palveluja kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin. Meillä on 13 jäsenjärjestöä, joiden kanssa teemme monenlaista yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa. Jäsenjärjestömme ovat Suomen suurimpia liikunta- ja nuorisojärjestöjä. *** Nuorten Akatemia ja Oma...

0

TEKNOLOGIA MULLISTI OPPILAIDEN KUULEMISEN JOKINIEMESSÄ YLÄKOULUSSA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus tulee voimaan suomalaisiin kouluihin syksyllä 2016. Uusi opetussuunnitelma haastaa suomalaisia peruskouluja uudistumaan ja kehittämään toimintaa yhä enemmän oppilaslähtöiseksi. Oppilaiden rooli tulee muuttumaan yhä aktiivisemmaksi toimijaksi kouluarjessa. Oma valinta –hankkeessa luodaan kouluihin uusia ja toimivia käytänteitä muun muassa oppilaiden osallistamiseen koulun terveydenedistämistyöhön. Teknologia, osallisuus...

0

KOULURUOKAILUVERKOSTON TOIMIJAT JA VAIKUTTAJAT

Kouluruokailuverkosto koostuu isosta joukosta toimijoita, joilla kullakin on omat tavoitteet, mielenkiinnonkohteet ja tehtävät. Esimerkiksi media pystyy mainonnalla ja uutisoinnilla luomaan mielikuvia ruoasta. Riippuen se, miten mediassa nostetaan kouluruokailua esille on väistämättä vaikuttamassa myös ihmisten suhtautumiseen kouluruokailua kohtaan. Miten teidän koulussa kyseiset toimijat ovat vaikuttamassa kouluruokailuun? Lähde: Tikkanen, I....

0

Uutiskirje 1/2016

Oma valinta jalkautunut koulumaailmaan – ”Liikkuen parempi fiilis” Oma valinta –hankkeen kouluvierailukiertue Lahdessa Oma valinta -tiimi on jalkautunut koulumaailmaan ja nuorten kanssa on ideointipajoissa päästy edistämään oman koulun hyvinvointia. Työpajojen pääteemoina ovat nuorten osallisuus sekä koko koulua koskeva terveyden edistäminen. Millaisia toimintoja olemme käynnistäneet kouluissa? Seuraa meitä Facebookissa:...

0