Boostia osallisuuteen Lahdessa — Oma valinnan koulutuspäivä opettajille ja nuorisotyöntekijöille

Oma valinta -hanke toteutti Lahdessa maanantaina 6.3 Boostia osallisuuteen -koulutuksen Lahden kaupungin opettajille ja nuorisotyöntekijöille. Kokopäiväinen pilottikoulutus järjestettiin yhteistyössä valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman ja Kouluruoka-agenttihankkeen kanssa.

Koulutus asemoitui lahtelaisen nuorisokulttuurin pyhäkkö Kasisalille, jonne kerääntyi 34 osallistujaa. Päivän keskiössä oli paitsi kasvattaa ymmärrystä osallisuudesta, myös lisätä ja vahvistaa moniammatillisia kohtaamisia. Lisäksi koulutus tarjosi käytännön työkaluja nuorten kanssa toimimiseen.

Koulutuspäivä täyttyi toisen osaamisen tunnistamisen ja oivaltamisen hetkistä. Toiminnalliset harjoitukset olivat portaita avoimeen dialogiin. Esimerkiksi Idealaboratorio-osuus innoitti osallistujia jakamaan ideoitaan kouluruokailun kehittämiseksi. ”Idealaboratorio otetaan koulussa käyttöön”, linjasi koulutukseen osallistunut lahtelainen opettaja.

Yhtäältä Lahden kaupungin opettajien tuoreet, edistykselliset ideat kirjoitettiin koulutuksen työpajoissa näkyviksi. Toisaalta niissä peräänkuulutettiin nuorisotyöntekijöiden toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä. Keskustelu konkretisoitui esimerkiksi ideoina koulun yhteisestä ammatillisesta vinkkipankista, opettajien ja nuoriso-ohjaajien vastavierailuista sekä koko kouluyhteisön yhteisen ajan lisäämisestä.

”Helppoja käytännön menetelmiä osallisuuden toteuttamiseksi ja nuorten osallistamiseksi. Mielestäni ydinajatus oli myös se, että kuka vaan pystyy toimimaan osallisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi pienillä asioilla”, summaa kokemuksensa koulutukseen osallistunut lahtelainen nuorisonohjaaja.

 

Tutustu Idealaboratorioon tästä

Koulutuksessa julkaistu Oma valinta -käsikirja nuorten osallisuustyöhön