Osallisuus-työpajoissa kuultua

Viime viikkoina Oma valinta -hanke on kiertänyt eri maakuntia Liikkuva koulu -seminaareissa. Työpajojen teemana on ollut oppilaiden osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa. Työpajoissa osallistujien tavoitteena on ollut vaihtaa kokemuksia, saada eväitä omaan työhön sekä muistella osallisuuden merkitystä. Työpajoissa koettiin loistavia oivalluksia ja arkisia huomioita – haasteita unohtamatta.

Osallistujilta saimme erinomaisia osallistavia ja toiminnallistavia vinkkejä! Oppilaita on osallistettu koulumatkojen aktivoimiseen esimerkiksi kimppakävelyillä, koulumatkatehtävillä ja luokkien välisillä kampanjoilla. Välituntitoiminnan suunnittelua on toteutettu esimerkiksi välituntitoivepuulla. Toivepuussa toiveen toteutettua puun lehti otetaan pois – sopii hyvin esimerkiksi syksyisiin askarteluihin. Välituntitoivelaatikot ovat myös toimiva keino eri ideoille. Aloitelaatikoista oppilaskunta kokoaa toteutettavat vaihtoehdot. Oppilaskuntien tilalla voisi toimia myös luokat. Toivelaatikon ideoiden kokoaminen siirtyisi luokalta luokalle vaikkapa viikoittain. Oppilaiden ideoista ja toimesta on toteutettu pihapelimaalauksia, apuohjausta, tuomarointia, välituntiratoja, turnauksia, välkkäritoimintaa ja välkkäkisoja.

Ihan mahtava esimerkki eräästä yläkoulusta: liikunnanohjausta tarjotaan valinnaisena. Liikunnanohjauksen valinneet oppilaat pitävät liikuntatunteja ja välituntiliikuntaa alakoulussa. Alakoulun opettaja saa apukäsiä ja nuori saa erinomaista ohjauskokemusta.

Tästä olisi hyvä ottaa koppi!

PS. Oppilaiden ääntä on helppo ja nopea kuulla sähköisillä oppilaskyselyillä, hyvinä alustoina toimivat esimerkiksi Google Forms ja Kahoot.

osallisuuskuva