Miten Ruusuvuoren koulun oppilaat haluavat kehittää koulupäivää?

Ruusuvuoren koulun oppilaat Vantaalta pääsivät ideoimaan liikkuvampaa koulupäivää ja parempaa kouluruokailua. Oppilaat toivoivat muun muassa lisää kerhotoimintaa, taukojumppia oppitunneille, värikkäämpiä seiniä ruokalaan, lisää hedelmiä kioskiin ja yhteisiä välipaloja.

14650460_741100769361532_7304501470847208291_n