Oma valinta -hanke vastaa uuden opetussuunnitelman haasteisiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus tulee voimaan suomalaissa kouluissa tänä syksynä. Uusi opetussuunnitelma haastaa suomalaiset peruskoulut uudistumaan ja kehittämään toimintaansa yhä enemmän oppilaslähtöiseksi. Oppilaiden rooli tulee muuttumaan yhä aktiivisemmaksi kouluarjessa.

”Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa suomalaisia kouluja ottamaan oppilaat mukaan heitä koskevan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.” kertoo projektipäällikkö Henri Karjula.

Oma valinta –hankkeessa luodaan kouluihin uusia ja toimivia käytänteitä oppilaiden osallistamiseen osana koulun terveydenedistämistyötä. Toiminnan pääpaino on kouluruokailussa ja koulupäivän liikunnallistamisessa. Oma valinnan kehittämien konseptien kautta oppilaat ovat päässeet esimerkiksi uudistamaan koulunsa kioskin tuotevalikoimaa, kehittämään kouluruokailua ja ideoimaan tapoja lisätä tunti liikuntaa koulupäivään.

”Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Oma valinta -hankkeessa olemme löytäneet erinomaisia toimintamalleja koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen. Esimerkiksi idealaboratoriot, sokeripalanäyttelyt ja liikuntavälitunnit ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi osallistaa oppilaita uudistamaan koulunsa toimintakulttuuria. Nuorille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Vastuun antaminen nuorille on monin kerroin vaikuttavampi tapa saada aikaan muutosta kuin valmiin mallin antaminen nuoria kuulematta,” Karjula lisää.

 

Lisätiedot
Henri Karjula
Projektipäällikkö
044 4165 494
henri.karjula@nuortenakatemia.fi