Ympäristö sanelee nuorten ruokavalintoja

Terveyskäyttäytyminen muovautuu lapsuus- ja nuoruusiässä. Ruokavaliolla on kiistattomat vaikutukset lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liiallinen sokerin saanti, aamupalan ja terveellisten välipalojen ja jopa koululounaan väliin jättäminen ovat yleisiä ongelmia kouluikäisten ruokailukäyttäytymisessä. Kouluterveyskyselyn mukaan jopa kolmannes yläkouluikäisistä nuorista ei syö koululounasta päivittäin.

Kodin ja koulun rooli lasten ja nuorten ruokavalintojen suhteen on suuri. Aikuisten luoma ympäristö sanelee pitkälti nuoren ruokavalintoja. Koulun tulisi tukea omalta osaltaan terveellisen valintojen tekemistä kouluruokailua kehittämällä, välipalaa tarjoamalla ja pitämällä epäterveelliset välipalavaihtoehdot, kuten limuautomaatit pois koulujen käytäviltä. Terveyttä edistävä ruokaympäristö on tukemassa nuorten omia valintoja.

Vaikka nuorille tarjotaan ilmainen koululounas, niin lähistöllä olevat kaupat ja koulun sisällä olevat kioskit tai automaatit houkuttelevat nuoria tekemään epäterveellisiä valintoja. Koulun tulee pystyä omalla toiminnallaan tarjoamaan terveyttä edistävä kasvu- ja oppimisympäristö.

Kouluruokailun onnistumisessa on tärkeää mm. nuorten mukaan ottaminen kouluruokailun kehittämistyöhön, aikuisten läsnäolo, positiivinen viesti kouluruokailun tärkeydestä ja kouluravintolan viihtyvyyteen panostaminen.