Yläkoululaiset ideoivat terveellisempää kouluarkea

Ideointia_OrimattilaYläkoululaisten ideointilaboratorioissa nuoret pääsevät itse uudistamaan koulun toimintaa. Nuorten Akatemian Oma valinta -hanke on kevään aikana järjestänyt yläkouluissa sarjan ideointilaboratorioita, joissa oppilaat suunnittelevat, miten edistää terveellisiä elämäntapoja kouluarjessa.

Ideointilaboratoriot ovat osa Nuorten Akatemian Oma valinta -hanketta, jossa nuoret ympäri Suomen pääsevät kehittämään koulunsa toimintakulttuuria. Nuorten ajatuksia kerätään kokoon työpajoissa, joiden teemat keskittyvät koulupäivän liikunnallistamisen ja kouluruokailun ympärille. Nuoret pohtivat toimintaa myös palvelukokonaisuutena, esimerkiksi kuinka hyödyntää teknologiaa liikkumisen ja kouluruokailun kehittämisessä.

Nuorilta on kerätty oivaltavia ideoita koulumatkojen hyötyliikunnasta oppituntien toiminnallistamiseen ja välipalatarjonnasta kouluruokalan viihtyvyyteen. Koulupäivän liikunnallistamista edistäisi oppilaiden mielestä esimerkiksi tukioppilaiden vetämä aamuverryttely, luokkien väliset haastekilpailut, rullalautojen säilytyspaikka koulun pihalla sekä koulun jälkeinen kerhotoiminta. Kouluruokailun kehittämiseksi oppilaat ovat toivoneet muun muassa ruokalaan palauteboksia sekä joustavampia välipala-aikoja. Lisäksi toiveena on ollut, että oppilaat saisivat itse koristella ruokalaa.

Koulujen toiminta on kerännyt oppilailta ovat myös kehuja: esimerkiksi teemaruokapäivistä, välinelainaamoista ja opettajat vastaan oppilaat -turnauksista pidetään. Erityistä kiitosta ovat saaneet opettajat, jotka hyvällä säällä vievät luokkansa ulos oppimaan.

Ideointilaboratorioissa muutkin kuin priimukset saavat äänensä kuuluviin: työpajoihin osallistuvissa on yhtä lailla kympin oppilaita kuin niitäkin, joilla on oppimisvaikeuksia. Koulun opettajat, nuorisotyöntekijät ja keittiöhenkilökunta kutsutaan mukaan kuulemaan nuorten kehitysideoita ja käymään avointa keskustelua oppilaiden kanssa.

Oma valinta on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke. Hankkeessa taistellaan lihomisen ja kakkostyypin diabeteksen lisääntymistä vastaan toiminnallisesti ja nuoria kiinnostavalla tavalla. Hanke vastaa uuden opetussuunnitelman perusteisiin, jotka haastavat koulut ottamaan nuoret mukaan koulutoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.