Terveyttä edistävän koulun tarkistulista tukee Oma valinta -toiminnan käynnistämistä

Tarkistuslista on Oma valinta –toimintaa tukeva työkalu, jonka avulla voitte kartoittaa koulunne nykytilanteen, määritellä kehittämistarpeet ja seurata Oma valinta –toiminnan vaikutuksia koulussanne. Tarkistuslista perustuu Terveyden edistämisen keskuksen (nykyisin Soste) samannimiseen työkaluun.

Tarkistuslistaan on poimittu teemoja kolmelta keskeiseltä Oma valinta -hankkeen aihealueelta: liikunta, ravinto ja nuorten osallisuus. Liikunnan lisäämisellä ja terveellisen ruokavalion tukemisella yhtäältä vastataan perusopetuksen opintosuunnitelman tavoitteisiin, ja toisaalta taistellaan lihomisen sekä kakkostyypin diabeteksen yleistymistä vastaan. On tärkeää, että nuoret ovat itse mukana päättämässä koulun arjesta. Oma valinta –hankkeessa on vahva usko siihen, että nuorilla on halua ja osaamista vaikuttaa asioihin, jos heillä vain on siihen mahdollisuus.

***

Jokivarren koulussa Orimattilassa istuimme viime viikolla alas koulun opettajatiimin kanssa (mm. rehtorit ja opo), jossa asetimme yhdessä tavoitteet tulevalle lukuvuodelle. Lähiviikkoina tulemme järjestämään koululla idealaboratorion, jossa oppilaat pääsevät kehittämään koulun toimintakulttuuria.

Tarkistuslista teidän toiminnan tueksi löytyy TÄÄLTÄ!

p