Miten oppilaat mukaan kouluruokailun järjestämiseen?

– Siivousapu
– TET-harjoittelu
– Kouluruoka-agentti
– Kuulemistilaisuudet
– Ruokailuympäristön kehittäminen
– Sähköiset oppilaskyselyt
– Nuorempien oppilaiden ruokailun ohjausta
– Ruokalan kattaminen
– Oppilaspalaute kouluruokailusta
– yms…

CattLiu
Kuva: Catt Liu