Huhtasuon nuoret ideoivat parempaa koulupäivää

Huhtasuon 7–9-luokkalaiset osallistuivat viime viikolla ideointipajaan, jossa kehitetään
parempaa koulupäivää. Paja kokoontui viikon ajan pitkillä välitunneilla koulun liikuntasalissa.

Teemoina olivat liikunta, koulun ilmapiiri, rentoutuminen, taiteellinen tekeminen sekä
teemapäivät. Pajassa syntyneitä ideoita toteutettiin oppilaiden toiveiden mukaan viikon aikana ja pyritään toteuttamaan myöhemmin koulun pitkillä välitunneilla.

Ideointipajaan osallistuminen oli oppilaille vapaaehtoista. Kaikille yläkoulun oppilaille haluttiin tarjota mahdollisuus välituntitoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Ideointia ohjasi 13 Jyväskylän yliopiston aineenopettajaopiskelijaa yhteistyössä Nuorten
Akatemian ja Oma valinta -hankkeen kanssa, mutta vastuu ideoinnista oli nuorilla itsellään.

***

Mitä toimintaa nuoret toivoivat välitunneille?
– Välituntidiscoa
– Vapaata hengailua
– Lautapelejä
– Pelejä, leikkejä ja kisailua
– Yms…

Lähdemme kevään aikana yhdessä nuorten kanssa toutettamaanheidän ideoitaan!

20160226_100623 20160226_102916