Nuorten Akatemia etsii KORKEAKOULUHARJOITTELIJAA keväälle 2016

Nuorten Akatemia on nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo. Yhdistämällä nuorten näkemykset ja ideat sekä Nuorten Akatemian pitkäaikaisen kokemuksen yhteistyöhankkeista voimme tarjota erityislaatuisia palveluja kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin.

Meillä on 13 jäsenjärjestöä, joiden kanssa teemme monenlaista yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa. Jäsenjärjestömme ovat Suomen suurimpia liikunta- ja nuorisojärjestöjä.

***

Nuorten Akatemia ja Oma valinta -hanke etsii korkeakouluharjoittelijaa keväälle 2016. Oma valinta –hankkeessa luomme uusia osallistavia toimintamalleja yläkouluissa tehtävään terveydenedistämistyöhön (koulupäivän liikunnallistaminen, kouluruokailun kehittäminen). Harjoitteluajankohdaksi suosittelemme maalis-kesäkuuta.

Etsimällämme henkilöillä on halua ja intohimoa tehdä laaja-alaisesti kaikkea teoreettisesta pohdinnasta viestintään, työpajafasilitointiin ja erilaisten tilastollisten aineistojen käsittelyyn. Työtehtävistä suoriutuminen edellyttää monipuolisia viestintätaitoja, normaalien toimisto-ohjelmien hyvää hallintaa, tarkkuutta ja huolellisuutta, luovaa ideointia.

Lisätietoa Oma valinta –hankkeesta: www.omavalinta.fi

Yhteyshenkilö:
Henri Karjula p. +358 44 4165 494
henri.karjula@nuortenakatemia.fi

Hakuohjeet
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen:
henri.karjula@nuortenakatemia.fi
Huom! Hakemukseen tulee liittää opintorekisteri.

Työpaikan osoite: Hämeentie 29, 00500 Helsinki
Työn kesto: 3 kk
Palkkaus: 1200 euroa/kk (sis. oppilaitoksen harjoittelutuen)
Jos hakijalla ei ole harjoittelutukea, voidaan asiasta neuvotella erikseen.

Viimeinen hakupäivä harjoitteluun: 29.2.2016