TEKNOLOGIA MULLISTI OPPILAIDEN KUULEMISEN JOKINIEMESSÄ YLÄKOULUSSA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus tulee voimaan suomalaisiin kouluihin syksyllä 2016. Uusi opetussuunnitelma haastaa suomalaisia peruskouluja uudistumaan ja kehittämään toimintaa yhä enemmän oppilaslähtöiseksi. Oppilaiden rooli tulee muuttumaan yhä aktiivisemmaksi toimijaksi kouluarjessa.

Oma valinta –hankkeessa luodaan kouluihin uusia ja toimivia käytänteitä muun muassa oppilaiden osallistamiseen koulun terveydenedistämistyöhön.

Teknologia, osallisuus ja koulupäivän liikunnallistaminen on helposti yhdistettävissä. Tämä todettiin myös Jokiniemen koulussa. Kaikilla yläkoulun oppilailla oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan koulun välituntitoiminnan suunnitteluun sähköisen kyselyn avulla, joka suoritettiin oppitunnin alussa oppilaiden älypuhelimia ja koulujen tabletteja hyödyntäen.

– Sähköinen kysely mahdollistaa myös ”hiljaisempien oppilaiden” kuulemisen ja ajatusten ilmaisemisen koulun toiminnan kehittämisessä. Tulosten perusteella koulussa voidaan näin ollen käynnistää oppilaille mielekästä toimintaa nopeallakin aikataululla, toteaa koulun erityisopettaja Kaisa Pöyskö.
puhelinPerusopetuksen opettusuunnitelman perusteiden uudistus haastaa oppilaiden roolin vaihtuvan aktiivisemmaksi toimijaksi myös teknologiaa hyödyntäen.