KOULURUOKAILUVERKOSTON TOIMIJAT JA VAIKUTTAJAT

Kouluruokailuverkosto koostuu isosta joukosta toimijoita, joilla kullakin on omat tavoitteet, mielenkiinnonkohteet ja tehtävät.

Esimerkiksi media pystyy mainonnalla ja uutisoinnilla luomaan mielikuvia ruoasta. Riippuen se, miten mediassa nostetaan kouluruokailua esille on väistämättä vaikuttamassa myös ihmisten suhtautumiseen kouluruokailua kohtaan.

Miten teidän koulussa kyseiset toimijat ovat vaikuttamassa kouluruokailuun?

kouluruokailuverkosto

Lähde: Tikkanen, I. 2008. Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen.