Innokkaat lukiolaiset vastasivat hallituksen huutoon

Hallitus tuskin ennätti esittää kärkihankkeensa, niin Tikkurilan lukiolaiset Vantaalta halusivat tarttua haasteeseen. Tikkurilan lukiolaiset halusivat järjestää monipuolista välituntiliikuntaa (mm. jalkapallo, amerikkalainen jalkapallo, tanssi ja temppuilu) Jokiniemen peruskoululaisille.

Yläkoulut

Kyseessä on ainutlaatuinen kokeilu Suomessa, mutta toimintamalli on todettu hyväksi mm. Sveitsissä, jossa lukioikäiset vetävät säännöllisesti kerhotoimintaa koulupäivän aikana nuoremmille oppilaille osana opintoja.

Mikä olisi parempi tapa tarjota lukioikäisille työelämävalmiuksia ja peruskouluikäisille liikkeen lisäämistä osana kouluarkea kuin edellä mainittu toiminta? Vanhemman opiskelijan esimerkki lienee paras motivointikeino yläkoululaiselle.

Lukiolaisten kokeilu innoitti nuoria satoja peruskouluikäisiä nuoria liikenteeseen. Välituntidisco ja temppurata osoittautuivat suosituimmiksi toiminnoiksi. ”Meidän tanssipisteellä kävi satoja ala-ja yläkoululaisia välituntien aikana.” totesi välituntidiscoa ohjannut lukiolainen.