Lisää liikettä koulupäivään: 10 konkreettista ideaa

Yläkouluikäiset nuoret liikkuvat tällä hetkellä huolestuttavan vähän: keskimäärin joka viides liikkuu päivittäin riittävästi, yhdeksäsluokkalaisista ainoastaan joka kymmenes. Liikkumattomuus on haaste kaikilla koulutusasteilla, erityisesti yläkoulussa.

Tuore kirjaus hallitusohjelmaan on haastanut suomalaiset opettajat koulun toimintakulttuurin uudistamiseen ja kehittämiseen. ”Tunti liikuntaa päivässä, mutta miten?” Tämän ajatuksen ympärillä moni opettaja on kipuillut viime aikoina.  Tässä 10 konkreettista ideaa liikkeen lisäämiseen oppitunneilla videoiden muodossa.

Taukoliikuntavideoita voi hyödyntää mm. aamunavauksissa sekä oppituntien katkaisemiseksi.

Head, Shoulders, Knees and Toes
https://www.youtube.com/watch?v=ka7d-13iWbA