Seisomatyöpisteitä, janajumppaa ja kävelyretkiä kirjastolle

Nuorten Akatemian Oma valinta –hankkeen tavoitteena on nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen. Mitä tällainen hanke voisi antaa äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen?

syys-lokakuu2015 116

Tämän päivän yläkoululaisten pitäisi olla 20–30 vuoden päästä yhteiskunnan tukipilareita. Mitä jos tämä sukupolvi on jo silloin elämäntavoiltaan peruskorjauksen tarpeessa? Tämä kysymys taustalla Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Nuorten Akatemia on lähtenyt tavoittelemaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Yhteistyötä tehdään mm. Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Liikunnan ja urheilun nuorisokomitean kanssa.

Hankkeessa pyritään aktivoimaan ja osallistamaan nuoria: yläkouluikäiset nuoret päättävät, mitä terveyttä edistäviä muutoksia tehdään koulun arjessa sekä suunnittelevat ja toteuttavat ideoita koulun henkilökunnan ja hankkeen työntekijöiden kanssa. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. tuoda lisää liikettä ja liikkumista koulupäivään sekä rakentaa ja vahvistaa terveellisiä elämäntapoja osana jokaisen nuoren arkea. Terveysteemaa pyritään integroidaan eri oppiaineisiin, koulumatkoihin sekä välitunneille. Myös oppilaiden vanhempia aktivoidaan toimintaan mukaan. Hankkeen ensimmäinen vaihe lukuvuonna 2015-2016 toteutetaan neljässä yläkoulussa; ensimmäisen vuoden jälkeen toimintaa lähdetään levittämään alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Miten tää liittyy äikkään?

syys-lokakuu2015 118Tähän asti olen kokeillut hankkeen antia kolmen eri luokan kanssa äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. Hankkeen koordinaattori Henri Karjula piti kullekin luokalle 45 minuutin mittaisen aloitussession, jolloin motivoiduttiin hyvinvointiteemaan erilaisin toiminnallisin harjoituksin yksilö-, pari- ja ryhmätöinä. Välillä ryhmätyössä ei saanut istua, vaan keskustelu, miettiminen ja kirjaaminen tuli hoitaa pulpeteista ja tuoleista kasatuilla seisontatyöpisteillä. Ryhmätöiden lomassa Karjula esitteli oppilailla teetetyn hyvinvointikyselyn tuloksia ja lopuksi mietittiin hyvinvointiaiheisia mainoslauseita kouluarkeen.

”Miten tää kaikki liittyy äikkään?” –kysymyksiä kuului näillä oppitunneilla yllättävän vähän. Kaiketi oppilaat ovat huomanneet, että loppujen lopuksi kaikki on äikkää, kuten tuttu ihana sanonta kuuluu eivätkä ylipäätään lähesty asioita oppiainelähtöisesti. Karjulan oppilaille heittämä kysymys sen suhteen, miten hyvinvointiteemaa voitaisiin hyödyntää ja liikkumista lisätä äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla kirvoitti oppilaat monenkirjaviin ideoihin. Osa niistä on oikeinkin toteuttamiskelpoisia!

Kahdeksasluokkalaiset kirjoittivat yhteisen aktivointisession jälkeen kukin oman, hyvinvointiaiheisen mielipidekirjoituksen. Seitsemäsluokkalaisten kanssa taasen oltiin Oma valinta –tunnilla jo valmiiksi toiminnallisissa tunnelmissa, sillä juuri ennen sitä oppitunneilla oli ollut ilmaisutaitoa. Seuraavaksi seitsemäsluokkalaisilla on tiedossa suullisten esitelmien pitämistä ja kuuntelemista. Suuri osa esitelmien aiheista liittyy tavalla tai toisella hyvinvointiteemaan, on se sitten sattumaa tai ei.

www.nuortenakatemia.fi


Teksti ja kuvat:
Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu