Liikkuen luokkaretkelle

liikkuenluokkaretkelle

Rukan koulun 8A luokalla on käynnissä Liikkuen luokkaretkelle- projekti. Projektin tarkoituksena on saada oppilaat harrastamaan liikuntaa vapaa-ajallaan ja samalla kartuttamaan luokkaretkikassaa liikkumalla.

Projektin idea on seuraava. Jokainen oppilas on hankkinut itselleen sponsorin, joka tukee oppilasta kampanjan ajan. Sponsoreina on yrityksiä, oppilaiden huoltajia ja lähisukulaisia. Sponsori maksaa oppilaalle toteutuneista liikuntasuorituksista, liikkumista kontrolloidaan kuukausittain seurantalomakkeiden avulla. Oppilaat kirjaavat päivittäiset liikuntansa lomakkeelle, jonka pohjalta sponsoreita laskutetaan heidän kanssa sopimamme aikataulun mukaisesti. Liikkumisen voi toteuttaa pidempikestoisina liikuntasuorituksina tai useina lyhytkestoisina (esim. koulumatkat) suorituksina. Jokainen oppilas saa itse päättää minkä lajin parissa hän haluaa liikkumisensa toteuttaa, projektissa seurataan toteutuneita liikuntamääriä tunteina.

Säännöllisen vapaa-ajan liikunnan lisääminen on yksi projektin suurimmista tavoitteista. Oppilaat saavat sponsorilta yhden euron yhtä liikuttua tuntia kohti. Liikkumisen tulisi olla säännöllistä, sillä päivän aikana oppilas voi saada kerrytettyä luokan kassaan enimmillään kaksi euroa, kuitenkin siten, että kuukauden maksimisumma on se kuinka montaa päivää kuukaudessa on. Tavoitteena on, että oppilaiden liikkuminen olisi säännöllistä läpi kuukauden ja samalla koko yläkoulun ajan. Yläkouluikäisten liikuntasuositus on 1,5 tuntia päivässä, josta puolet reippaasti liikkuen. Pyrimme kampanjan kautta pääsemään tähän suositukseen jokaisen oppilaan kohdalla.

Mukana olevat sponsorit saavat projektin aikana näkyvyyttä luokan sivujen, Facebook-ryhmän, koulun tapahtumien sekä paikallislehden välityksellä. Oppilaat mainostavat sponsoriaan myös aina kun he ovat liikkumassa. Jokaisella oppilaalla on takki, johon on painettu hänen sponsoriensa tiedot sekä projektin blogiosoite. Oppilaan liikkuessa tunnin saa sponsori tunniksi liikkuvan mainoksen tien päälle.

Kampanjan tarkoituksena on pitää huolta yhdessä oppilaiden riittävästä liikunnasta ja sitä kautta heidän fyysisestä kunnostaan ja jaksamisestaan. Projektin aikana seurataan myös oppilaiden kunnon kehittymistä. Oppilaiden kunto testattiin ennen projektin alkua, samat testit tedään 5 kertaa projektin aikana. Projekti kestää koko yläkoulun ajan ja kunnon testaaminen tapahtuu kaksi kertaa vuoden aikana. Kuntotestistö on laaja, sillä se kattaa seuraavat kunnon ja liikehallinnan osa-alueet: nopeus, kestävyys, liikkuvuus, voima, ketteryys, räjähtävä nopeusvoima, vatsalihakset, välineen kuljetustaito ja staattinen tasapaino.

Liikunnallisin terveisin luokanvalvoja,
Markus Määttä & Rukan koulun 8A luokka